Bursa Tarihi
Bursa ve Çevresi
Bursa'da Tarihi Yapılar
Bursa'ya Dair
Bursa'da Ünlü İnsanlar
Bursa Müzeleri
Bursaspor
Bursa Doğal Güzellikler
Uludağ ve Dağ Turizmi
Bursa Kaplıcaları ve Termal Turizm

BURSA'DA ÜNLÜ İNSANLAR | BURSA'LI AŞIK YUNUS

Babası, Abdülrezzak Efendi, Emir Sultan'ın müridlerindendi ve o da öyle yetişmişti. Çocukluğundan beri nerede sohbet ya da zikir meclisi bulsa, gezgin derviş görse; hemen oraya konar, söylenenleri yerinden hiç kımıldamadan saatlerce dinler, meclistekilerin hareketlerini dikkatlice izlerdi. Özellikle Yunus Emre'nin devamı olan (onun gibi giyinip yaşayan, onun ya da kendinin şiirlerini halka okuyan, devamlı gezen) gezgin dervişleri çok severdi. Saatlerce, onların akarsular gibi söyledikleri 7-7 veya 6-5 ölçülü şiirlerini dinlerdi.

      Âşık Yunus medresede; Kur'an, Tefsir, Hadis, Kelâm, Fıkıh, Mantık dersleri okudu. Emir Sultan'ın ders ve sohbetlerini de hiç kaçırmazdı. Gene onun tavsiyesiyle pişmesi için; Eskişehir, Kırşehir, Sivas gibi aşıkı bol şehirlere gitti. Tekkelerde çalışıp bazen de 2-3 derviş arkadaşıyla köy, kasaba gezdi. 1420 yılında Bursa'ya yerleşti. Artık kendisinden nefes istenen, şiirleri beğenerek dinlenilen bir âşıktı.Birçok kişi aşağıdaki şiirlerin BUrsa'lı Aşık Yunus'a ait olduğunu bilmez.

Yunus sana candan tutmuştur özi, 
Mübarek ravzana hem sürer yüzi, 
Efendim ceddine ulaşdur bizi, 
Yeşil donlu (cüppeli) Emir Sultan merhaba!.."

Canım kurban olsun senün yoluna,
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Şefaat eylesün kemter kuluna.
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Sen Hak Peygember'sin şeksüz gümânsuz
Sana uymayanlar gider imânsuz
Âşık Yunus n'eyler dünyayı sensuz
Adı güzel kendi güzel Muhammed