Bursa Tarihi
Bursa ve Çevresi
Bursa'da Tarihi Yapılar
Bursa'ya Dair
Bursa'da Ünlü İnsanlar
Bursa Müzeleri
Bursaspor
Bursa Doğal Güzellikler
Uludağ ve Dağ Turizmi
Bursa Kaplıcaları ve Termal Turizm

BURSA'DA ÜNLÜ İNSANLAR | MOLLA FENARI

     Molla Fenari (1424) Sultan Murad tarafından "Şeyhül İslâm" olarak atandı. İki kez Hicaza hacca gitti. Medreselerde ve şahsına ait kütüphanelerde 10.000 kitabı vardı. Bu çok büyük bir sayıdır. Kitapların tamamını okumuştur. Okurken okka ve divitini yanında hazır tutup, ekserisine, derkenar yazar. Ulema ve talebe arasında bu ilaveleri çok değerli bulunur. Önemli kitapları yıllarca okutmuştur. İslâm memleketlerinde eğitim için önceleri Mısır, Şam ve Konya'ya giden talebelerin Bursa ve İznik medreselerine gelmesinde Cemaleddini Aksarayî'nin yanı sıra Molla Fenarî'nin de çok tesiri olmuştur.

       "Bursa'da bir cami ve medrese inşa ettirdi, o mahalle onun adıyla anılmaya başladı."

        Horasan'ın Fenar köyünde doğduğu ya da babası fenerci olduğu için, Fenarî olarak tanındı. Fenarî'nin adı Mehmet Şemseddin'dir. Mısır'da Hadis, Tefsir, Mantık, Astronomi, Matematik okumuş. Yıldırım onu Bursa kadılığına ve müderrisliğine getirmiş. Yıldırım'ın istemesiyle devletin adli teşkilatlanmasını kurdu. Kadıları o yetiştirir; tayin eder, yönetirdi. Yıldırım kendisine çok saygı göstermişti. Hatta bir muhakemede şahitlik şartlarına haiz olmadığı için şahitliğini kabul etmediği, halk arasında çok uzun zaman konuşuldu.

       Yıldırım ile damadı Emir Sultan'ın arasını o düzeltti. 1395 te Yıldırım'a küsüp Karamanlı Beyliği'ndeki medreselere gitti. Orada da müderris olarak büyük hürmet gördü. Yıldırım çağırınca 1398 de geri döndü. Burusa'nın işgalinde Kütahya'ya sürgüne gönderildi. Fetret döneminde medreselerde talebe kalmayınca, ziyaret ve ''ilmimi, görgümü' arttırabilir miyim, diye Mısır'a gidip, bir yıla yakın orada kaldı. Medreselerinde ders verdi, önemli âlimleriyle oturup kalktı. Birliğin sağlanması ve Çelebi Mehmed'in davetiyle tekrar Bursa'ya yerleşti. Osmanlının adliye teşkilatını tekrar kurdu ve medreseleri tekrar canlandırdı.

       Fenarî, 1429 da' 79 yaşında Bursa'da vefat etti ve caminin bahçesine gömüldü. Çocukları da aynı yerde yatmaktadır. Molla Fenarî'nin yerine Molla Yegân Bursa Kadısı, sonra da ikinci Şeyhülislâm oldu. Yegân, 1470'li yıllarda vefat etti. Yıldırım medresesinin altında kendi yaptırdığı "muallimhane"ye yani okuluna defnedildi

Dr.Nazım İntepe Beyfendinin
"Dibace"isimli eserinden