Bursa Tarihi
Bursa ve Çevresi
Bursa'da Tarihi Yapılar
Bursa'ya Dair
Bursa'da Ünlü İnsanlar
Bursa Müzeleri
Bursaspor
Bursa Doğal Güzellikler
Uludağ ve Dağ Turizmi
Bursa Kaplıcaları ve Termal Turizm

ULUDAĞ VE DAĞ TURIZMI | ULUDAĞ'IN İLK KONAKLAMA TESISI

Uludağ’da ilk büyük otel, 1933’de eski Bursa milletvekili ve valilerinden Fatin Güvendiren tarafından yaptırılmıştır. (Ancak Uludağ’da tesis yapılması ve şose yolun yapılması fikri eski Bursa valilerinden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün genel sekreteri Kemal Gedeleç’e aittir). Daha sonra Dağcılık Kulübü tarafından 1943 yılının başlarında mevcut kayakevi 110 yataklı otele dönüştürülmüş;

Valilik tarafından da Kirazlıyayla’da küçük bir otel inşa edilmiştir.Bu üç tesisin dışında Otel Gözü ve Karabelen Sığınakları da dahil olmak üzere tüm tesisler 1933 yılında “dağ sporlarını geliştirmek ve bu yurdu müdafaasına yarayan sporu memleket ölçüsünde yaymak” amacıyla kurulan Bursa Dağcılık Kulübü tarafından işletilmişlerdir. Henüz kış sporlarının yapılmadığı, kayak sporunun ne olduğu dahi bilinmediği dönemde Uludağ’ın karlı tepesinde 1950 metre yükseklikte inşa edilen Uludağ Oteli’nin bir banyosu ve bir lokantası bulunmaktaydı.

Marmara denizini ayakları altına alan salonu vardı. 1944 yılında “Bursa Kılavuzu”nu kaleme alan Musa Ateş’in ifadesiyle “Gemlik körfezinin mavi sularına hâkim bir bakışı olan bu salonda öğle ve akşam yemeği insan için doyulmaz bir zevk teşkil eder”di. 17 oda, 50 yataklı otelin günlük pansiyon Şyatı 1944 yılında 850 kuruştu ve çok pahalı idi. Çünkü İkinci Dünya Savaşı öncesi oda Fiatı 350 kuruştu. Anlaşılacağı üzere savaş sonrası yiyecek Fiyatlarındaki ve diğer maliyetlerdeki aşırı artış oda Fiyatını olumsuz etkilemişti.Uludağ’daki ikinci tesis denizden 2000 metre yükseklikteki Kayakevi’dir. İlk yapımında “sporcular koğuşu olarak düzenlenen Kayake-vi, dönemin Cumhurbaşkanı İnönü’nün eşi Mevhibe İnönü’nün yardımlarıyla burası 110 yataklı rahat ve konforlu bir otel haline dönüştürülür. “Yatakların bir kısmı yeni ve somyalı olduğu” özellikle vurgulanan otelin günlük pansiyonFiyatı 1944 yılında sporcu kafleleri için kişi başı 350 kuruş, diğer sporcular için ise 450 kuruş olarak belirlenmiştir. Üçüncü tesis Uludağ yolu üzerinde Kirazlıyayla’daki Valilik tarafından kurulan oteldir. Uludağ zirveye çıkan sporcular ve gezginler için bir mola yeri olan bu otelde geceleri kalmak isteyenler için “alt kattaki odalarda 15 somyalı karyola, üst katta 13 somyasız ki, 28 yatak vardır. Somyalılardan 150, üst kattaki ranzalardan 75 kuruş yatak ücreti alınır. Bittabi Kirazlı’ da kalacakların çantalarında fazlaca yiyecek bulunması gerekir. Buraya ekseriya Bursalı ve mektepli sporcu gençler çıkar. işleri dolayısıyla cumartesi günleri serbest kalanların oteli burasıdır”.Zirve yolundaki diğer tesisler, Otel Gözü ve Karabelen sığınaklarıdır. Bu iki tesis adı üzerinde konaklamadan ziyade yolda kalanlar veya soluklanmak için geçici sığınak olarak yapılmıştır.