BALIBEY HAN

Hakkında

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk üç katlı hanı olma özelliği taşımaktadır.

Bursa’da yapılmış önemli ticari mekânlardan biri. Hisar Kapı altında, Kırkmerdivenler yanındadır.

Bâli Bey, Yenişehir’deki mescit ve imaretine gelir getirmek amacıyla yaptırmıştır. Osmanlı devletinin ilk devir ünlü devlet adamlarından Hamza Bey’in (oğlu Ahmet Çelebi’nin) oğludur. 898/1493 yılında yaşamını yitirmiştir. Birçok vakfı vardır. Bursa’da bir cami ile bu hanı yaptırmıştır.

Yenişehir’deki Bâlibey Camii ve külliyesini de Bâli Bey yaptırmıştır. Bâli Bey’in mezarı da Karacabey’dedir. Gazi Timurtaş Paşa mezarının karşısında bulunan han, Bursa’da üç katlı olarak yapılmış yegâne handır. Hemen Okçu Baba Türbesi yanındadır. Bu nedenle türbede yatan Nusret Paşa’nın vakfına ait arazide yapıldığı belgelerden anlaşılmaktadır. Altmış dört odası bulunan hanın büyüklüğü ve güzelliği, kalıntılarından anlaşılmaktadır.

Ayverdi, ‘şimdi eseri kalmadığını’ yazıyorsa da doğru değildir. Hanın büyük bölümü ayaktadır. Sadece Kırkmerdivenler’in yapılması sırasında kısmen yıkılmıştır. Bir de yola bakan bölümleri yıkılmıştır.

Balibey Han, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile 2006 yılında restore edilmeye başlanmış ve 2008 yılında şehriyle buluşturulmuştur.