GALLE HAN

Hakkında

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan han, günümüzde büyük ölçüde tahrip olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Semiz Ali Paşa (öl. 1564) tarafından, XVI. yüzyılda yaptırılmıştır.

Han, Yeni Galle adıyla da anılmaktadır. İki katlı olan hanın duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüştür. Alt ve üst katta bulunan odaların önünde revaklar vardır. Belgelere göre handa sürsat zahiresi satılmakta olup, Koza ve Mahmutpaşa Hanı’ndan sonra üçüncü derecede önemli han olduğu görülmektedir. Anadolu’ya gönderilen buğdaylar burada hazırlanmaktaydı.

1690 ve 1844 yılında onarımlar görmüş olan han, Cumhuriyet Caddesi tarafında ikiye bölünmüştür. Hanın bir bölümü Karakadı caddesinin karşısında kalmışken, bir kısmı da İnönü Caddesi kıyısında kalmıştır. Bu nedenle harap durumda bulunan hanın ayakta kalan alt kat odaları çeşitli işyerleri olarak kullanılmaktadır. Han, özel kişiler tarafından sürekli tahrip edilerek, içinde kaçak yapılar oluşturulmaktadır. Hanın ortasında bulunan tarihi çınar ağaçları bugün yoktur. Hanın yanında bulunan çini çeşmeden de bugün bir iz yoktur. Oldukça büyük olan hanın özellikle doğu revakları ve odalarıyla kuzeyindeki revakların bir kısmı sağlam durumdadır. Kuzeyindeki kapı da son derece sağlam olup, demir kapısı bile bulunmaktadır.

Her geçen gün tahrip olan han içinde bazı apartmanlar bile yapılmıştır. Yapının bir an önce onarılması gereklidir.