GEYVE HAN

Hakkında

Kapalıçarşı’daki Demirkapı Çarşısının yanındadır. XV. yüzyılda, Ahi Bayezıt’ın oğlu Hacı İvaz Paşa yaptırarak, Çelebi Mehmet’e armağan etmiştir.

Han, Yeşil Camii’ne gelir sağlamak için yapılmıştır. Bir ara Payigâh, Lonca ve Ütücüler Hanı olarak da anılmıştır.

Duvarları tuğla ve moloz taşı ile örülmüş olan han, iki katlıdır. Kapılar, ayaklar ve kemerler tümüyle tuğladan yapılmıştır. Yapıda, kare planlı avlusunun çevresine sıralanan revaklar ile bunlara açılan odalar vardır. Revakların üzeri tonozla, odaların üzeri ise beşik tonozla örtülüdür. Bugün tonoz ve kubbelerin üzeri beton ile kaplanmıştır.

Alt katta yirmi altı, üst katta otuz oda bulunur. Sadece, alt katta bulunan mescidin üzeri kubbe ile örtülüdür. Alt katta bulunan odalarda ikişer pencere, diğer odalarda ise birer pencere vardır. Ortasında sekizgen bir mermer şadırvan vardır. Saçakları, üçgen tuğla frizle süslenmiştir. Üst kattaki odalarda birer de ocak bulunur.

Hanın güney, kuzey ve batı yönlerinde olmak üzere üç girişi vardır. Ancak belgelerden Geyve Hanı’nda bir mescit bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu mescidin de, diğer Bursa hanlarında olduğu gibi şadırvan üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ancak Ayverdi, batı kapısı karşısındaki odanın mescit olduğunu yazmaktadır. Han; 1647, 1699, 1742, 1775 yıllarında onarım görmüştür. En büyük tehlikeyi de 1958 yılı yangınında atlatmıştır. Halen sağlam durumda ve çarşı olarak kullanılmaktadır.

Raif Kaplanoğlu